«
  1. Ana sayfa
  2. Tarih
  3. Geleneğimiz : Kurultay

Geleneğimiz : Kurultay

Kurultay eski Türk devletlerinde, temel sorunları görüşüp karara bağlamak üzere yapılan, ileri gelenlerin katıldığı toplantılardır.

Moğollarda ve Türklerde devlet yönetiminin temelini oluşturan kurultaya aynı zamanda “Toy” adı da verilmektedir.

Eski Türklerin “Geniş elbise parçalanmaz, danışmakla gelişen bilgi bozuk ve kötü çıkmaz” sözü, kurultayın ne kadar önemli olduğunu ifade eder.

Eski Türklerde kurultaylar küçük ve büyük kurultay olarak ikiye ayrılırdı. Küçük kurultay halkın katılımı ile beylerin seçildiği kurultaydı. Boy’un ileri gelenleri zaman zaman toplanarak boy’a ilişkin hususları görüşürler, bazen bunlara halk da katılırdı. Başka bir ifade ile bu kurultaylar dini ve milli bayramlar şeklinde geçer sonra da devlet işleri görüşülürdü. Büyük Kurultaylar ise, beyler, yüksek dereceli devlet memurları ile halkın ileri gelenleri katılır ve Han, Han seçiminden savaş ve barış ilanına kadar bütün devlet meseleleri burada görüşülürdü. Bu törene katılmamak itaatsizlik anlamı taşıyordu. Kut anlayışına göre hanedan kanı taşıyan beylerin mevcut Han’dan kurultay yoluyla seçim yapılmasını isteme hakkı vardı. Bu her ne kadar bir başkaldırı gibi gözükse de o dönemde demokrasi olduğunun en büyük göstergesiydi.

Türklerde Kurultay

Kurultaylarda Han’ın sağ tarafında vezirler (genellikle dokuz vezir vardır), beyler ve komutanlar yer alır; sol tarafında ise memleketin ileri gelenleri ve memurlar otururdu. Basit bir devlet meselesi için dahi kurultay toplanırdı ve alınan karar halka duyurulurdu.

Sonuç olarak, eski Türklerde Han’ın devlet işlerini görürken danıştığı bir Kurultay vardı. Böylece halk yönetime katılmış oluyordu. Han’ın seçimi veya görevini yapamadığı durumlarda azli, Kurultay’ın göreviydi. Kararların nasıl alındığına ilişkin elimizde bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Han’ın Kurultay kararı ile bağlı olmadığı, Kurultay’ın kararının aksini yapabileceği, fakat bu durumda sonuca da kendisinin katlanacağını söylemek gerekir.

kurultay

Bir Cevap Yaz

Kubilay Kaya Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *